Die Gelofte, en Wie is ons?

16 Desember is Geloftedag. Op 16 Desember vanjaar sal hierdie dag weer landwyd (en ook op plekke buite ons landsgrense) deur Afrikaners gevier word. 16 Desember is die belangrikste dag op die Afrikanervolk se jaarprogram.

Ek het deur ‘n paar belangrike dokumente van die verlede gaan blaai. Een wat ‘n mens maar gereeld kan lees, is die toespraak van wyle mnr Jaap Marais op 9 Desember 1988 in die Amfiteater van die Voortrekkermonument.

Met Geloftedag vanjaar net ‘n paar dae ver, is dit dalk goed om weer te lees wat mnr Jaap Marais oor die Gelofte en Geloftedag gesê het. In die tyd waarin die Afrikanervolk hom tans bevind, is dit ook nodig om weer ‘n slag te besin en te vra: Wie is ons?

Ons publiseer graag die toespraak van 9 Desember 1988 op hierdie blad.

Louis van der Schyff

8 Desember 2016

Mnr Marais het gesê:

Die hoofklem by die herdenking van die Groot Trek val op die Gelofte van 9 Desember 1838. Die militêre oorwinning wat ‘n week later daaruit voortgevloei het, was van die grootste belang in die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Maar hoe die militêre oorwinning by Bloedrivier ook al geroem kan word, dit staan naas militêre prestasies soos Vegkop en Mosega — veldslae wat nie minder as Bloedrivier was nie. Sommige militêre kenners stel Potgieter se Negedae-oorlog teen Mzilikatsi selfs hoër as Bloedrivier.

Wat Bloedrivier onderskei van al die krygsdade van die Groot Trek, is die Gelofte wat die slag van Bloedrivier voorafgegaan het. Die Gelofte het Bloedrivier verhef tot ‘n kader waar dit enkel en alleen staan en die Afrikanervolk se geskiedenis bestraal. Die wordende volkskap van die Trekkers het net soos die Zoeloe-imperialisme ‘n geleidelike verdigting ondergaan, totdat elkeen saamgebal was vir die krisismoment van gewelddadige botsing.

Die verheffing van die slag van Bloedrivier bo ander veldslae kan beredeneer word, maar die geskiedenis het klaar sy oordeel daaroor gevel. Die onnaspeurlike magte wat in ‘n volk werk, het hulle stempel afgedruk op die Gelofte en Bloedrivier as die sentrale gebeurtenis van die Groot Trek. Solank die Afrikanervolk trou aan sy herkoms is, sal hy weet wat hy aan die Gelofte verskuldig is. Solank die Afrikanervolk bereid is tot die uitdaging van Afrika, sal hy krag put uit dié verbond met God.

Continue reading Die Gelofte, en Wie is ons?

Geloftefeeste 2016

8 Desember 2016

Hierdie tyd van elke jaar is daar twee gebeurtenisse wat ons gedagtes oorheers. Dit is die Gelofte en daaropvolgende Slag van Bloedrivier, en die herdenking van Jesus se geboorte. Ons moet bid in die wete dat alles van God afhang, maar daarna moet ons werk asof alles van onsself afhang. Ons moet ons jongmense weer besiel met ons volk se ou ideale. Die geskiedenis het gewys dat volke nie deur hulle vyande uitgewis word nie, maar selfmoord pleeg deur ‘n gebrek aan dinkkrag en daadkrag.

Ons plaas hier die besonderhede van ‘n aantal Geloftefeeste waarvan ons die inligting bekom het.

Continue reading Geloftefeeste 2016

Die HNP se Jaarverslag oor politieke gebeure in 2016

Die jaarverslag van mnr Peet Joubert, voorsitter van die HNP, tydens die HNP se 47ste jaarkongres vanjaar, bevat waardevolle en interessante feite en statistiek oor die politiek onder die ANC-bewind.

Verskeie persone wat die jaarverslag gelees het, het gevra dat dit gepubliseer moet word sodat meer mense dié inligting ter hand het. Die jaarverslag is opsommend in die jongste uitgawe van Die Afrikaner gepubliseer.

Die HNP publiseer dit ook hier volledig vir kennisname.

 

HERSTIGTE NASIONALE PARTY

47ste Jaarverslag aan die Kongres op 22 Oktober 2016

Inleiding

Republiekwording op 31 Mei 1961 was ‘n hoogtepunt en vir dr. Verwoerd was dit ‘n teken dat Afrikaners voortaan Suid-Afrika as enigste tuiste sou hê. Suid-Afrikaners sou moes hard werk om dié Westerse erfenis te handhaaf.

Suid-Afrika het onder leiding van dr. Verwoerd die langste groeitermyn binnegegaan, wat met lae rentekoerse, lae inflasie en sterk groei in werkgeleenthede gepaard gegaan het.

Op 6 September 1966 is dr. Verwoerd se hart in die Volksraad deur vier dolksteke deurboor waarna hy gesterf het.

Dit het ‘n einde gebring aan hierdie tydvak van ongeëwenaarde groeiende prestasies op militêre, politieke, geestelike, ekonomiese en ander terreine sedert ons volk in die laatagtiende eeu tot ‘n bewuswording van sy afsonderlike identiteit as ‘n volk gekom het.

Terselfdertyd het dit ‘n halwe eeu van abdikasie en kapitulasie ingelui wat in sy spoed en intensiteit ongekend in die geskiedenis van volkere is. Daar kan ook geen twyfel wees nie dat, as die proses toegelaat word om so voort te gaan, dit uiteindelik op die totale vernietiging van ons volk en ons land sal uitloop.

Die HNP doen ’n beroep op u om hierdie totale vernietiging deur geloof en toewyding te beveg.

Hiermee doen ons verslag van die belangrikste gebeure in die politiek in Suid-Afrika sedert die HNP-Kongres op 24 Oktober 2015 tot met die Kongres vandag.

 Die HNP

Die HNP staan steeds rotsvas op die beginsels van Afrikaner-nasionalisme. Ons handhaaf ons standpunt dat die redding van die Afrikanervolk nie binne die ANC-bestel lê nie. Daarom neem die HNP steeds nie deel aan die politieke prosesse van die ANC nie. Ons soek ook nie oplossings vir ons volk binne die onchristelike ANC-grondwet nie, soos ons Leier, mnr Andries Breytenbach, dit deurlopend in toesprake, gesprekke en geskrifte uitgespel het. Continue reading Die HNP se Jaarverslag oor politieke gebeure in 2016

Trump se oorwinning versterk die regse klimaat

Die verkiesing van Donald Trump as die nuwe en 45ste president van die VSA is ‘n verlenging van die regse politieke skuif wat reeds in Europa aan die orde van die dag is. Die groei van nasionalistiese partye in Frankryk en Duitsland het oorgewaai na Brittanje en het nou ook die gevolg dat die politiek wegswaai van die Demokratiese Party na die Republikeine in Amerika.

Continue reading Trump se oorwinning versterk die regse klimaat

HNP 47 jaar oud: Nuusbrief

Die Herstigte Nasionale Party was op 25 Oktober vanjaar 47 jaar oud.

Mnr Peet Joubert, voorsitter van die HNP, het tydens die party se jaarkongres gesê die HNP staan steeds rotsvas op die beginsels van Afrikanernasionalisme. Ons handhaaf die die standpunt dat die redding van die Afrikanervolk nie binne die ANC-bestel lê nie en soek nie oplossings vir ons volk binne die onchristelike ANC-grondwet nie.

HNP-kongres herkies Leiers

“Ons is as volk geroep om ‘n eie volk te wees. Daardie geroepenheid loop soos ’n goue draad deur ons volk se geskiedenis… Nou word wette gemaak om die verskille tussen rasse uit te wis. Daardie wette sal juis die rasverskille beklemtoon”.

Dit was deel van die boodskap van mnr Andries Breytenbach toe hy tydens die HNP se 47ste jaarkongres op 22 Oktober in Pretoria as leier van die HNP herkies is. Continue reading HNP 47 jaar oud: Nuusbrief

Politiek en rugby: Die volle kringloop

Politiek en rugby: Die volle kringloop

Die laagtepunt waarin Springbokrugby die afgelope naweek beland het, is die logiese gevolg van die politieke ineenstorting wat in Suid-Afrika plaasgevind het na die moord op dr HF Verwoerd en sy beleid vyftig jaar gelede in 1966. Toe was Suid-Afrika ’n toonbeeld van sukses. Daar was vrede, stabiliteit en vooruitgang. Suid-Afrika het getel onder die top tien lande op ekonomiese gebied. Daar was geen keer aan die ekonomiese groei en vooruitgang nie. Suid-Afrika was ook die onbetwiste kampioen op die rugbyveld. Nou is dit alles vernietig. Die vernietigingswiel het volledig gedraai.

Sport was gebruik om die Nasionale Party van mnr John Vorster en sy opvolgers tot oorgawe te dwing. Dit was mnr John Vorster wat die beleid van afsonderlike sport verander het en veelrassige sport toegelaat het. Twee Maori’s in ’n All Black-span in 1970 was die begin van die toestand wat ons vandag in Suid-Afrika het. Suid-Afrika is onder ‘n Kommunistiese bewind, korrupsie is aan die orde van die dag en daaglikse onluste is niks vreemds nie. Die Witman word onderdruk in sy vaderland en die land is ekonomies bankrot.

Terwyl al hierdie negatiewe resultate oor die Afrikaner en die Witman gespoel het, het hulle nog vasgehou aan die ontvlugting van sukses op die rugby- en krieketveld. Op 8 Oktober het hierdie laaste toevlug ook geval. Sport was gebruik om ‘n suksesvolle Suid-Afrika polities te vernietig. Daardie vernietigende politiek het nou ook die Witman se sport (rugby) vernietig.

Dit is tragies, maar waar. Die HNP het destyds betyds gewaarsku. Ons was reg! Na alles wat ons gesien en beleef het, is daar net een uitkoms vir die Afrikanervolk. Ons wil vry wees in ons eie vaderland waar ons met trots oor onsself kan regeer en weer kan opbou wat ons gehad het. Dan sal ons weer ekonomies sterk kan staan, militêr ’n mag wees en onsself ook op die sportveld kan handhaaf.  (Kyk ook www.hnp.org.za)

Louis van der SchyffNamens die HNP se Beplanningskomitee

12 Oktober 2016

 

Dr HF Verwoerd op 12 Desember 1961: Die beleid van skeiding!

hf-verwoerd-3

Wanneer daar vandag oor die lewe van dr HF Verwoerd gepraat word, word sy naam deurentyd verbind aan die beleid van apartheid, of afsonderlike ontwikkeling. In die mees neerhalende terme word dié beleid dan veroordeel sonder dat dit enigsins in besonderhede verduidelik of bespreek word. Die persepsie word geskep dat die beleid van skeiding ’n bose en verwerplike beleid was. In hierdie uiteensetting deur dr Verwoerd self, word in die eenvoudigste taal verduidelik wat die motivering vir die beleid was en hoe dit toegepas sou word. Lesers kan self oordeel nadat hulle hierdie uiteensetting gelees het. Dit kom uit ’n toespraak wat dr Verwoerd voor die Raad vir Kleurlingsake in Kaapstad gehou het op 12 Desember 1961. Die beleid word eenvoudig en verstaanbaar oorgedra – in die lig van agitasie destyds dat die Kleurlinge met die Blankes sou moes integreer, ’n aandrang wat veral deur die redakteur van Die Burger bevorder is.

In die volgende toespraak motiveer dr HF Verwoerd die skeidingsbeleid op meesterlike wyse by geleentheid van ’n vergadering van die Raad vir Kleurlingsake op 12 Desember 1961. Die toespraak is gelewer te midde van oproepe tot integrasie met die Kleurlinge en die verwydering van sekere apartheidsmaatreëls. Dr Verwoerd is aan die woord:

Ek is baie bly oor die geleentheid om met hierdie Raad te kan kom saampraat oor die toekoms van die Kleurling-gemeenskap. Ek wil ook graag die Raad bedank vir sy samewerking tot dusver. Dit is nie maklik vir enige raad om binne ’n jaar of twee aansien te kry nie, veral nie as die begin, soos noodwendig die geval moet wees, onvolmaak is nie. Dié Raad moes baanbrekerswerk doen en doen dit nog. Dit het ’n nuwe tydvak ingelei… Die probleme t.o.v. rasseverhoudings in Suid-Afrika kan nie sonder welwillendheid aangepak word nie. Ons benader hulle in dié gesindheid. Ons moet eerlik teenoor onsself wees en die feite nugter sien, dan alleen sal ons die probleme kan oorwin. Vriendskap kan beste bestaan waar daar die gesindheid van goeie buurskap is. Op dié wyse is daar geen rede waarom mense nie naby mekaar kan lewe nie wat in verskeie opsigte van mekaar verskil. Dit hang net af hoe die verskille benader word. Dit is ook nodig dat begryp word dat daar ’n verskil is tussen differensiasie en diskriminasie.

Continue reading Dr HF Verwoerd op 12 Desember 1961: Die beleid van skeiding!