Koers in die Krisis! (nr 11)

17 Mei 2017

 Jaap Marais aan die woord:

Die prys vir vryheid is nooit te hoog nie

My boodskap aan u is: wees sterk en trou aan wat ons het – ons land, ons godsdiens, ons taal, ons kultuur, ons Witmanskap.

Wees sterk in die aanspraak op die reg om voorkeur te hê vir wat ons eie is: ons taal, ons kultuur, ons godsdiens, ons blanke ras. Wees sterk in die aandrang op ons reg om in Afrika vry te wees om onsself te wees. Wees sterk in die wil om ons eie te begrens en te beskerm met ons lewens.

Moenie dat ons bang gepraat word vir die uitdaging van Afrika nie. Moenie dat ons bang gepraat word vir die eise van die stryd nie. Die prys van ’n volk se vaderland en vryheid is nooit te hoog om te betaal nie.

Vir die wat gesteld is op ons volk se eer en selfrespek, wat trou is aan ons volk se geskiedenis van stryd teen oorheersing deur buitelandse magte en swart getalle, vir hulle is die oproep: Staan op vir ons taal, ons kultuur, ons beskawing. Soek krag na bo en na binne. Staan op vir ons reg in die land wat ons land is.

Staan saam vir die beskerming van wat vir ons heilig en onvervreembaar is. Staan vas in die wete dat bo ons ’n God van geregtigheid is en dat agter ons die groot vryheidshelde van ons volk staan. Hulle roep ons op tot dade. Moenie swig nie, moenie vlug nie. Die geskiedenis van ons volk is nie gemaak deur die paaiers en verraaiers of deur die swigters en vlugters nie.

Staan op, staan saam, staan vas. Wees bereid tot stryd vir wat ons het en wat ons verwerf het in hierdie land. En dan sal Suid-Afrika weet dat haar kinders haar roepstem verstaan.

 

Jaap Marais, 31 Desember 1993

Nuwejaarsboodskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *