Koers in die Krisis! (nr 9)

1 Mei 2017

Jaap Marais aan die woord:

Wees trou aan ons geskiedenis

As ons trou wil wees aan wat ons is en wat ons het in Suid-Afrika, dan moet ons trou wees aan ons geskiedenis. Dan moet ons opstaan en sê ons verwerp hierdie verraderlike bestel wat op ons afgedwing is. Ons sal nie daaraan deel hê nie. Dit is net as ’n volk deur nasionalisme aangevuur word dat hy daartoe in staat is. In die orde van die natuur sterf elke ding wat nie ’n harstog vir die lewe het nie. En daardie hartstog word betuig deur bereidwilligheid tot stryd vir wat stryd werd is. Dit is daardie hartstog wat ’n volk laat lewe.

’n Samelewing en ’n volk is lewenskragtig in dieselfde mate waarin hy glo dat daar dinge is wat meer werd is as die handhawing van lewe self. Daaruit word heldedom gebore. Dit is daaruit dat mense soos De Wet, De la Rey en die politieke stryders soos Hertzog en Strijdom en Verwoerd werklik uitgestyg het tot heldedom omdat hulle geweet het hulle lewe is minder werd as dié dinge wat groter is in hulle volk se bestaan.

Die vryheid wat ons gehad het, moes eers verloor word dat ons die betekenis en die waarde daarvan reg kon besef. Uit elke krisis wat die Afrikanervolk gehad het, het hy sterker uitgekom. Ons is een van die voortreflikste volke in die wêreld. Daarom kon ons deur al die storms wat daar oor ons volk gekom het, oorlewe. Daarom kon ons as Blankes in Afrika die een volk word wat uit hierdie aarde opgestaan het en hierdie land getem het en opgebou het tot die sterkste staat in Afrika. Sonder daardie voortreflikheid sou dit nie gebeur het nie.

In al die jare van hierdie land se bestaan het ons gesê blank Suid-Afrika is ons land. Ons het nie ’n ander land nie. En ons gaan nie van hom af wegtrek nie. Ons gaan hom terugvat, want hierdie bestel gaan misluk. Afrika gaan inmekaar stort. Wanneer dit gaan gebeur, en hoe dit gaan gebeur, kan ek nie vir u sê nie, maar daardie dag gaan kom en al wat ek vir u sê, is, laat ons saamstaan, laat ons ons geledere sluit, laat ons ons verbind aan mekaar in ’n vaste organisasie sodat ons in verbinding is met mekaar, sodat ons mekaar kan bemoedig, sodat ons saam oor dinge kan dink en saam kan doen. Dan word ’n klein getal ’n groot mag.

Die geskiedenis is altyd gemaak deur die klein minderhede van ’n volk wat begeesterd en oortuig is in hulle saak.

Mnr Jaap Marais, 16 Maart 1995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *