Die belangrikheid van die Gelofte vir 2017 se diefstal-jaar

As gekyk word na wat reeds in die eerste maand van die nuwe jaar gebeur het, en waarmee gedreig word, is dit duidelik dat die Afrikaner weer sal gaan moet put uit sy geskiedenis, waarin die Goddelike ingryping tydens die slag van Bloedrivier ‘n hoogtepunt is.

Die Afrikaner moet nie gaan spog met daardie gebeurenie, alhoewel hy dit in die gees van die Gelofte met nederigheid moet bly herdenk. Maar die Afrikaner sal in die steeds moeiliker wordende tye weer meer tot die besef moet kom dat sonder die hulp en uiteindelike ingryping van ons Hemelse Vader, daar dalk werklik geen toekoms meer sal wees nie.

Geloftedag herinner ons jaarliks daaraan dat ons ‘n Hemelse Vader het, wat die volk wat hy hier laat ontstaan en in stand gehou het, nie in die steek sal laat nie. Die Britse Empaaier kon nie die Afrikaner vernietig nie, die griep van 1918, die depressie of verraaiers en oorgeërs kon dit nie regkry nie. So sal ook die helmagte van die ANC dit nie regkry nie, omdat die Afrikaner nog altyd sy skuiling en sy redding by sy Skepper gaan soek het.

Dit is dan die verskil tussen ons en die ANC: ons soek werklik ons heil by God, terwyl Jacob Zuma net kerkbesoek doen as hy stemme wil werf, en net Christus by sy argument betrek as hy dit wil gebruik om die stigting van die ANC godslasterlik daarmee te vergelyk.

Ons het daardie Krag nodig vir die nabye toekoms, want dit is duidelik dat die ANC die jaar 2017 wil gebruik om alles wat die Afrikaner opgebou het, flagrant en brutaal te steel.

Die ANC se staatshoof, Jacob Zuma, het dit ondubbelsinnig uitgespel dat hy hierdie jaar grondonteienings wil toepas. Dus, hy wil blanke grond steel om dit te oorhandig aan mense wat tot dusver bewys het dat hulle geen wil of vermoë het om iets sinvols daarmee te doen nie.

By dieselfde geleentheid tydens die ANC se verjaardagviering, het hy gesê dat die ekonomiese transformasie versnel moet word sodat Swartes meer in die ekonomie betrokke kan raak, sodat hulle ook op bestuursvlak meer prominent sal wees. Dus wil hy blanke ekonomiese bates, waarvoor oor jare, dekades en selfs eeue hard gewerk is, steel om dit te gee aan mense wat nog geen wil of vermoë geopenbaar het om sinvol daar betrokke te raak nie.

Die ANC se jeugliga-voormannetjie het geëis dat Zuma se opvolger as leier van die ANC die volgende fase van die rewolusie moet lei.

Die vraag kan dus met reg gevra word: watter deel van die rewolusie is nog nie voltooi nie?

Die kulturele rewolusie is reeds in volle gang vanaf 1994: Afrikaans se status is verlaag; Afrikaanse universiteite en skole is deur middel van die misleidende dubbelmedium-aansprake onder ons uit gekaap; plek- en straatname is verander; sommige beelde is verwyder en museums met ons geskiedenis bestaan nie meer nie; ander monumente en beelde word gevandaliseer met eise dat dit verwyder of vernietig moet word.

Die grondrewolusie is volstoom aan die gang, met grondeise wat al van 1994 ons eiendomsreg bedreig, en ‘n nuwe wet wat diefstal van ons grond gaan wettig.

Die ekonomiese rewolusie is aan die gang met euwels soos “affirmative action” wat ons werksgeleenthede van ons steel, swart bevoordeling onder die mooiklinkende “swart ekonomiese bemagtiging” wat geleidelik ons aandeelhouerskap van ons eie ondernemings onder ons uit steel, en eise en beloftes dat hierdie rewolusie van diefstal versnel gaan word.

Die fisiese rewolusie is al aan die gang, met plaasmoorde en moorde op Blankes in stedelike gebiede wat al alledaags geword het sedert FW de Klerk die ANC en sy kommunistiese maatjies ontban het en terroriste op ons strate vrygelaat het, en ons mense se reg om te lewe, word daagliks gesteel deur die wreedste denkende moorde.

Ons reg om ons mening te lug, staan op die punt om van ons gesteel te word deur wetgewing wat enige vorm van kritiek sal klassifiseer as haatspraak, diskriminasie of rassisme, en waarvoor ons vryheid dan van ons gesteel gaan word deur stewige tronkstrawwe vir diegene wat dit sou waag om hulle mond oop te maak.

Volledige kommentaar in Die Afrikaner