Die Afrikaner tydskrif vir ingeligte mense

Die Afrikaner is ‘n volksnasionalistiese twee maandelikse tydskrif, wat onbeskaamd die vryheidsideaal van die Boere- of Afrikanervolk uitdra. Dié Tydskrif bestaan reeds van 1970 af en is sedertdien die enigste stem vir die behoud van ons volkswaardes, ons Christelike waardes en tradisies, ons volkskultuur en in die laaste jare die stem van ‘n vrye Boere-Afrikanervolk.
Hierdie Tydskrif moet dringend en vinnig uitgebou word as enigste teenvoeter vir die propaganda van die fiktiewe en onwerkbare “reënboognasie”.
Intekening kan geskied deur ‘n e-pos te stuur aan admin@hnp.org.za of te skakel na 012 543 2332 . Beveel die tydskrif aan by u vriende asb