Geloftefeeste 2016

8 Desember 2016

Hierdie tyd van elke jaar is daar twee gebeurtenisse wat ons gedagtes oorheers. Dit is die Gelofte en daaropvolgende Slag van Bloedrivier, en die herdenking van Jesus se geboorte. Ons moet bid in die wete dat alles van God afhang, maar daarna moet ons werk asof alles van onsself afhang. Ons moet ons jongmense weer besiel met ons volk se ou ideale. Die geskiedenis het gewys dat volke nie deur hulle vyande uitgewis word nie, maar selfmoord pleeg deur ‘n gebrek aan dinkkrag en daadkrag.

Ons plaas hier die besonderhede van ‘n aantal Geloftefeeste waarvan ons die inligting bekom het.

Bokkraal Feesterrein
09:30 Verwelkoming, Mnr Evert du Preez
10:00 Geloftediens, Ds C Meiring
TEEPOUSE – BRING EIE VERVERSINGS SAAM
11:45 Geloftefeesrede, Mnr Louis van der Schyff
Navrae: Evert du Preez (Voorsitter) – 083 635 6528 / 014 543 9010
Rupert Richter (Sekretaris) – 083 218 9779

Bloemfontein
Dankbaar Geloftefees
9 tot 16 Desember 2016
by die Bron van Herinnering en
die Nasionale Vrouemonument
Aandgodsdiens/Bidure:
Vrydag, 9 Desember 2016 tot Donderdag, 15 Desember 2016
Vrydag, 16 Desember 2016:
09:00 By die Vrouemonument
(Alternatief APK Moedergemeente, maar ons ontmoet
mekaar by die hek van die Vrouemonument)
Navrae: Ds. Lewis Strauss 076 061 0129 ljstrauss@lantic.net
Ds. Henri Scherman 071 906 2066 henri.scherman@apk.co.za
Oudl. Hugo Hayes 076 817 6269 hugo@vcho.co.za
Sr. Tharina Landman 084 597 2274 madeleinlandman@gmail.com

Oudtshoorn:
Oude Muragie (Tussen Oudtshoorn en De Rust)
11:00 Erediens: Ds G Janse van Rensburg van die EG Kerk
Feesrede: Mnr Kobie van der Hoven
Navrae: Nic of Anna Herbst (023) 541-1934

Strand:
Gereformeerde Kerk, Altenastraat, Strand
09:00 Erediens, Ds Dinant Zwemstra
Navrae: Willem Reyneke 083 375 7701
(Alle Afrikaners en veral vakansiegangers is hartlik welkom)

Heidelberg
Kafferskraal Geloftefees 
10.15:  Geloftediens, Ds Zet Robbertse –
Hervormde Gemeente Heidelberg
Spreker: Ds Johan Mouton Geloofs Bond van
Hervormde Gemeente Heidelberg

Kloof Geloftefees 
AP Kerk Wonderboom
H/v Daan de Wet Nelrylaan en Sewende Laan, Pretoria-Noord
09:00 Erediens, Ds Jan Viljoen
10:30 Gelofterede, Mnr Fritz van Graan
Navrae: Hermanus van der Schyff 082 920 3764

Rietkuil
Olifantsrivier-Oos Geloftefees 
Donderdag, 15 Desember 2016
16:00 Jaarvergadering
17:00 Braaivleis (braaipakke te koop, pap en sous sal voorsien word)
Vrydag, 16 Desember 2016
09:45 Aankoms en perdekommando
10:10 Erediens, Prof Danny Nel
11:00 Feesrede, Ds Willem van Schalkwyk
12:00 Gratis middagete
Bring asseblief eie stoele en eetgerei saam
Navrae: Neels Kruger 072 342 4589
Kobus Venter 082 909 9460
Christo Nel 072 199 1987

Volksrust
Majuba Geloftefees
Majuba Feesterrein
09:30 Vlaghysing
10:00 Erediens, Ds Nico Coetzee
11:45 Geleentheidspreker, Mnr Meinhard Peters
13:00 Middagete (braaivleis)
Navrae: Paul Buitendag 082 853 8900

Upington
Volle Evangeliese Kerksaal (VEK)
3de Laan, oorkant Duineveld Suid
09:15 vir 09:30 Geloftediens, Ds Jannie Bisschoff
Feesrede, Mnr Louis Bothma
Familie-piekniek na die diens en feesrede.
Bring u eie piekniekmandjie.
Navrae: 083 655 2083 / 082 377 3911
Op versoek van VEK, geen drank op die perseel nie.

Potchefstroom
Roepersfontein
Begin 08:00
Navrae: Tannie Fransie Nel 018 297 6750
Piet Smits 072 203 1935