Europa se trekarbeiders – dis net die begin

Peters_M2Mens moet soms terugstaan om na die geheel van die situasie in Europa te kyk. Die krisis wat die verskillende lande tans beleef met “vlugtelinge”, “migrante”, “immigrante” of hoe mens hulle ook wil noem, is nie van nou die dag daar nie. Die aanloop was reeds in die laat vyftigs en sestigs toe lande in Europa ekonomiese groei beleef het en besluit het om trekwerkers te werf, byvoorbeeld Turkse werkers wat in Duitsland “gastarbeiter” genoem is. Daar is toe gebruik gemaak van “werkpermitte” en “werkvisas” waarvan die funksie dieselfde as Suid-Afrika se pasboeke was. Dit het oor dekades ’n toestroming van arbeiders uit Oos-Europa, Indië, Afrika en die Midde-Ooste veroorsaak, aangesien die lone in Europa baie beter was en boonop nog gepaard gegaan het met sosiale, behuising- en mediese voordele wat luuks was in vergelyking met die lande waar hierdie trekwerkers vandaan gekom het. Lesers sal onthou dat mnr Enoch Powell in die sestiger en sewentigerjare deur die pers uitgekryt is as rassis en verkrampte denker toe hy gewaarsku het teen die gevare wat die immigrasiebeleid vir Brittanje ingehou het.


Wat oor die jongste dekades’n nuwe faktor geword het is die aggressiewe Islamitiese aanslag, die bou van moskees in woonbuurte en die aandrang op meer en meer regte – tot die vlak waar groot woonbuurtes en dele van Europese stede uit die hande van die gewone burgers geneem word. Voeg daaraan toe die toenemende verskynsel van terreurdade wat deur haat teen die Weste en propaganda teen die Christendom aangevuur word.
Intussen is die Europese regerings wat meestal links of middel-spektrum demokrate is, nie in staat om effektiewe maatreëls te tref teen die instroming of die gedrag van die vreemdelinge nie. Die grootste persentasie van die vreemde werkers of immigrante vorm ook hul eie enklawes en integreer nie in die nasionale kulture van Europa nie. En dit kan natuurlik ook nie gebeur nie, wanneer ons dink aan die diepgaande verskille in taal, kulturele gebruike, godsdiens, etniese identiteit en lewensuitkyk.
Laat ons nooit vergeet dat Suid-Afrika onder afsonderlike ontwikkeling juis dié soort gemengde boerdery wou voorkom nie. Dit was vir die vryheid van al die volke en ons blankes se voortbestaan ‘n noodsaaklike beleid. Die paswette was daar om die beweging en verblyf van trekarbeiders te reguleer – en dit was volkome geregverdig. Onthou dat honderdduisende Malawiërs, Mosambiekers, en Zimbabwiërs ook in Suid-Afrika se myne gewerk en hier hulle brood verdien het; hulle het geen aanspraak op enige vorm van burgerskap of permanente verblyfregte in terme van die volkereg gehad nie.
Dit was met ander woorde nie net trekwerkers uit die tuislande wat aan instromingsbeheer onderhewig was nie. Die meeste swartes was in werklikheid nog baie heg verbind met hul onderskeie stamgebiede – en dit is vandag nog in ’n groot mate waar. Die instroming van “gasarbeiders” na Suid-Afrika se blanke gebiede, -nywerhede en -stede het buite beheer geraak die oomblik toe die Nasionale Party van Vorster en Botha begin het om hul “hervormingsbeleid” toe te pas. Hulle het so ver gegaan om die swart werkers in die stede as “permanente inwoners” te verklaar, wat hulle nooit was nie. Die blanke kiesers het daarvoor hulle oë gesluit en maar steeds vir die NP gestem. So is die krusie getrek ten gunste van blankes se magsverlies in hul eie vaderland.
Daarmee is die demografiese oorheersing van die blankes (met hul baie lae aanwaskoers) deur die getalsterkere swartes (met hul uitspattige hoë aanwaskoers) moontlik gemaak. Die NP het met sy sogenaamde “hervormingsbeleid” die grondslag gelê vir die

Protes in Spanje, Mei 2016
Protes in Spanje, Mei 2016

gewelddadige politieke rewolusie van 1984-1994. Mag Europa uit ons geskiedenis met ons “trekwerkers” tog ’n tydige les leer. Hulle sal die gevolge van die beleid van die afgelope dekades nie vryspring tensy daar die sterkste moontlike maatreëls geneem word nie. Dalk moet die Europese lande eers hul interne politieke swaai na regs beleef, voordat daar ‘n betekenisvolle beleidsverandering kan intree. Of lewe Europese politici nog onder die skaduwee van die Tweede Wêreldoorlog en die gevoeligheid vir enige kwessie wat na “rassisme” ruik? Die aanduidings is daar dat die gewone burgers die gevare besef – soos dit duidelik blyk uit die BREXIT-referendum in Brittanje op 23 Junie vanjaar, toe hulle besluit het om die EU te verlaat. Die sterkste verset teen die “immigrasie” en “vloed van vlugtelinge” hoor mens tans vanuit kringe soos Vlaams Belang en die Front National van Marine le Pen. Maar gelukkig groei die verset teen Angela Merkel se liberalistiese, ruggraatlose humanisme ook vinnig onder die Duitse kiesers.

© Meinhard Peters
Redakteur, Die Afrikaner
DINSDAG 16 Augustus 2016

______________________________________________________________________