Apartheid die voorwaarde vir totale vryheid

Wouter Rust
Wouter Rust

Die Afrikanerdom is soos die besembos. Jy kan hom trap en vertrap − Môre sal hy weer regop staan.
Jy kan hom brand. Die diere kan hom vreet.

Op sý tyd sal hy weer bot!

Die Afrikanervolk is in Afrika gebore. As God se geroepe volk het ons hier aan die Suidpunt van Afrika wortel geskiet. Hier het ons uit Duitser, Hollander, Fransman en Engelsman gegroei tot ‘n blanke volk met ‘n roeping, ‘n eie identiteit, eie taal, eie kultuur en eie tradisies − die Afrikanervolk. Ons is anders as die ander volke van Afrika, want die Afrikaner is ook ‘n geloofsvolk met sy hand in die hand van God.

Daarom kon ons die rampspoed en ellende van die Groot Trek oorleef. Ons geloof het van ons die Geloftevolk van Bloedrivier gemaak. Ons geloof het aan ons voorouers die kloekmoedigheid gegee om vir hulle vryheid op te staan teen die groot Brittanje. Daardie Brittanje wat die Spaanse Armade kon trotseer. Groot Brittanje wat Napoleon kon verslaan. Ja, dieselfde Brittanje is hier op Afrikanerbodem by Amajuba geknak en verslaan.

Die Boervolk se vryheidsdrang kon nie geknak word nie. Nie met ‘n verskroeide aarde-beleid en nie met die moord op 27 000 vroue en kinders kon Brittanje die Afrikanervolk se vryheidsdrang vernietig nie. Van die vroegste tye af was die boer op sy perd, met sy natuurlike ruiters-aanleg, roer in die hand en kenner van die veld ‘n formidabele eenheid. Met sy natuurlike vegtersinstink, handigheid met die wapen en die geloof in sy saak het die Boervolk hom in sy nuwe vaderland in ‘n bykans onaantasbare posisie gevestig.

Om ‘n oorlog halfpad om die aardbol te wil voer is ‘n moeilike taak, veral as gedink word aan wapentuig, toerusting en mannekrag wat so ver oor die aarde vervoer moes word. Daarom het pres Nixon bykans 70 jaar na die Anglo Boere-oorlog voor die Amerikaanse kongres gesê:

“Neither the military nor the economic strength is available to force change on the white minority regime of South Africa and Rhodesia.”

By ‘n ander geleentheid is die hoofamptenaar van die VSA se buitelandse sake aan die word:

“There is no serious possibility that any Western power would intervene by force, given the present conditions hopes for a violent overthrow of the South African system − either by a foreign invasion or by internal or external guerrilla assaults − belong in the realm of military fantasy.”

Dus, om Suid-Afrika met militêr of met ‘n terroristemag te wil verower, is bloot net ‘n fantasie, sê George Ball. Die Britse strateeg, dr Peter Jankese, sê:

“of all the threatend areas in the world, South Africa strategically has a unique autonomy of action, is best able to defend herself and is best able to stand alone if necessary.”

Niks kan Suid-Afrika breek solank as wat hy onverskrokke sy man staan nie. Daar moet net die politieke wil wees vir ‘n volk om homself te handhaaf. Die ander vereiste, naas die wil en die geloof, is om trou te bly aan die beginsels wat die Afrikaner deur jare met dure ervaring geleer het. Vir solank as wat die Witman van Afrika by sy beginsels gestaan het, het dit met hom voorspoedig gegaan. Hy kon ‘n gelukkige lewe voer en daar was ‘n toekoms vir die nageslag.

Die beginsel van apartheid is die groot geheim van krag. Dit is die bron van krag wat nasietrots skep en ‘n volk bykans onuitroeibaar maak. Apartheid is die wet van die Skepper. Mense van dieselfde land, dieselfde taal, dieselfde ras, dieselfde kultuur, dieselfde godsdiens en dieselfde strewes ontwikkel tot ‘n oneindige sterk eenheid. Apartheid is die sement wat ‘n volk saambind.

Oral in Afrika waar die beginsel van apartheid geskend is, het die Witman sy krag verloor. Hy het ook die politieke mag verloor en geleidelik verdwyn as ras. Waar apartheid geskend word, verdwyn die bindingsmag en word patriotisme afgewater. Van wat uiteindelik oorbly, is die blanke boer van Rhodesië seker die beste voorbeeld.

Omdat Suid-Afrika militêr in ‘n onaantasbare posisie was, en die Afrikaner as ‘n wit volk daardie geesteskrag gehad het om geïssoleerd teen die hele wêreld te staan, het ons vyande begin om oral ‘n Swartman, Kleurling of Indiër tussen die Afrikaner in te druk. Dit was alles deel van ‘n politieke beplanning om die Afrikaner bloedloos te verower. Gemengde sport was daardie berekende stap om apartheid as bindingskrag te breek sodat selfrespek en nasietrots kon vervaag. Elke politieke tree, van gemengde sport tot by die veelrassige huwelik, is gegee met net een doel voor oë: om apartheid as die Afrikanervolk se bron van krag te breek en so ons voortbestaan as ‘n volk tot in sy fondamente te skud.

Politieke mag verloor

Deur verraad is apartheid as die krag van ons volk gebreek. Ons het die politieke mag verloor. In die plek van ‘n eens stabiele Suid-Afrika het daar ‘n rasgemengde gemeen-skap ontwikkel. Dit was die nalatenskap van KODESA. Vandag word daar gepraat van ‘n sogenaamde reënboognasie. Dit is ‘n nasie sonder enige bindingsmag. Daar het van selfrespek en nasietrots niks oorgebly nie. In hierdie rasgemengde stelsel is geen duursaamheid nie. Trouens, die verbrokkeling is reeds sigbaar soos wat yster en klei van mekaar verbrokkel.

Afrikaner, maak jou los van hierdie politieke bordeel. Kom uit hierdie sisteem uit en staan op vir dit wat jy is en dit wat jy het. Maak jou los van die dwase versoeningsgedagte, want versoening het net een betekenis, nl die assimilasie van die Witman met die Swarte. Staan op en veg vir en verdedig die eer van jou vrou en jou dogter, want jou vrou en jou dogter is in die visier van die barbaar om die Afrikanervolk finaal te vernietig. As ‘n volk eers oor die kleurgrens gegaan het, is daar geen omdraai en geen regmaak van dié verval nie.

Die geskiedenis plaas die HNP in die posisie om vandag die apartheidsvolk op te roep tot verset. Daar word ‘n oorlog gevoer teen elke man, vrou en kind van ons volk. Daar is net een krag waardeur ons behoue kan bly, en dit is om jouself te handhaaf in die genade van God. Die Afrikanervolk is op homself aangewese. Geen ander volk sal die stryd vir ons kom stry nie. Geen ander volk sal die Afrikaner van ondergang kom red nie. Net die Afrikaner self sal hierdie stryd kan veg en wen.

Die Kongres roep jou op: “Afrikaner, kom mars saam met die HNP na jou vryheid!” Die oproep klink luid: Kom, elke man, vrou en kind, kom in gelid saam met die HNP en marsjeer op die trompetgeskal wat uitroep: Vaderland, Vryheid, Geloof en gesin.

Die keuse is: veg en leef, of sit en sterf.  As die vryheidstryd dan die einde van ons volk se bestaan moet wees, laat dit dan ‘n roemryke stryd met ‘n eerbare dood wees. Die keuse van sit en sterf is die posisie waarin ons as volk ons vandag bevind. In hierdie posisie hou die eise van die nuwe Suid-Afrika nooit op nie. Met die tyd raak dit te veel en te duur en hierdie eise sal aanhou totdat die Afrikaner-vrou en -dogter en elke skoonheid van ons volk, die basterkind van Afrika onder haar hart moet dra. Sit en wag sal op die lange duur die eindelose verskrikking word wat die hel vir ‘n lewende siel inhou.

‘n Nasie is slegs sterk en onoorwinlik vir solank hy trots is op himself en sy eie selfbehoud, trots is op sy geskiedenis, trots is op sy eie prestasies, trots is op sy heldedom, trots is op sy taal en op sy kultuur en trots is op sy nageslag. Nasietrots is vandag ons, die Afrikanervolk, se kosbaarste besitting.

Kom saam met die HNP op mars! Kom deel saam met die HNP in die trots wees van Witmanskap, Christenskap en Afrikanerskap.

Kom ons marsjeer die toekoms tegemoet met die woorde van dr DF Malan en die Afrikanervolk sal nooit sterf nie:

Glo in jou God.
Glo in jou volk.
Glo in jouself

 Wouter Rust